Royal Caribbean

För Royal Caribbean går lönsamhet och en bra havsmiljö hand i hand. Om man inte bidrar till att skydda haven och resmålen har de ingen verksamhet kvar att bedriva i framtiden. Hela affärskonceptet bygger på havet och de destinationer de besöker. Därför tar de miljön i havet på största allvar.

Under nästan 40 år har företaget haft ett starkt engagemang när det gäller miljöfrågor och följt alla lagar och förordningar som finns i olika länder. Rederiet har utöver detta gått ännu längre i sitt engagemang och skapat projektet ”Save The Waves”. Detta skapades 1992 och fokuserade från början på avfallshanteringen, det har nu utvecklats och är en företagsfilosofi över socialt ansvar och hållbarhetsregler som guidar rederiet genom många aspekter av driften.

Rederiet har ett nära samarbete med ”World Wildlife Fund” och ”The University of Miami's Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science” där de går in och bidrar ekonomiskt till forskning för att bevara vår jord.

Hållbarhet är en fortlöpande aktivitet hos Royal Caribbean. Med hjälp av anställda, partners, gäster och andra medarbetare fortsätter rederiet sitt engagemang för att nå högsta möjliga standard inom området.

Några utvalda delar i Royal Caribbeans hållbarhetsarbete är:

Minska, Återanvänd och Återvinn - Rederiet jobbar mot att minimera slöseri. Det är strikt förbjudet att kasta något överbord. Förändring är nödvändigt och innovationstänk uppmuntras och belönas.

Minska luftutsläpp - Just nu investerar rederiet i teknologi för att minska utsläpp, t.ex. avancerad utsläppsrengöring, även kända som skrubbers och även selektiva katalytiska reaktorer. Man använder också alternativt bränsle och förnybara energikällor. Quantum of the Seas är det första fartyget där alla motorer använder ett ”multi”-avgasreningssystem (AEP-system/Advanced Emissions Purification), som är utformat för att behandla avgaser som skapats av fartygets generatorer.

Fartygsdesign - Rederiet är stolt över att vara den ledande aktören på marknaden när det kommer till området för användning av ny teknik för att bygga och designa fartyg som är mer energieffektiva. Att förbättra hur fartyget för sig i vatten är ett kritiskt steg i hur man kan förbättra effektiviteten och hållbarheten. 2013 skapades ett system där luftbubblor släpps ut under fartygets skrov vilket minskar motståndet och fartyget får mindre bränsleförbrukning i hamnarna. Fartygens skrov underhålls kontinuerligt för att fartyget ska bli så energisnålt som möjligt.

LED ljus - På de flesta fartyg används LED-ljus och högeffektiva maskiner har köpts in. Ett exempel är den senaste ismaskinen som använder 65% mindre vatten än de tidigare.

Tonade rutor - Hela flottan har tonade rutor som är designade för den marina omgivningen. Detta för att få in ett naturligt ljus på fartyget och samtidigt reducera mängden värme som kommer in och på så sätt minska användandet av luftkonditionering. Tonade rutor skyddar också inredning och möbler från att blekas av solen.

Värme, ventilation och luftkonditionering - Alla fartyg är utrustade med det senaste inom energisnåla luftkonditionerare. Besättningen hjälper flitigt till med att nollställa termostaterna när inte en hytt används, de ser också till att balkongdörrar stängs när ingen är i hytten.

Symphony of the Seas

Symphony of the Seas är idag världens största kryssningsfartyg. Hon sjösattes våren 2018 och tar dig på en resa utöver det vanliga. Här finns massor med aktiviteter för hela familjen och gott om restauranger att välja bland.

Hitta din kryssning med Symphony of the Seas här

Karibien med Royal Caribbean

Royal Caribbean har både mindre och jättestora fartyg i Karibien. Välj det fartyg och rutt i Royal Caribbeans stora utbud som passar dig bäst.

Hitta din karibienkryssning med Royal Caribbean här

Aktuella kampanjer

Här hittar du Royal Caribbeans alla aktuella kampanjer.
Hitta din drömkryssning i Royal Caribbeans breda utbud av kryssningar.

Till Royal Caribbeans aktuella kampanjer