Hållbart resande

Cruise Market vill att du och framtida generationer ska fortsätta resa och upptäcka nya spännande platser runt om i världen. Att resande ska fortsätta skänka dig glädje och inspiration. Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljön och destinationerna vi besöker - ett hållbart resande är därför en av våra främsta hjärtefrågor.

Arbetet kring hållbara resor är ständigt pågående och vi arbetar aktivt för att hitta nya smarta reselösningar med mindre miljöpåverkan. Vi vill tillsammans med leverantörer, partners och resenärer verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Med ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.