Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line har i flera år jobbat mot ett hållbart resande. Rederiets hållbarhetsprogram heter Sail & Sustain. Man är engagerad och vill vara en utbildande aktör för sina resenärer där de lär ut respekt och medvetenhet gällande världens natur och dess resurser. För att kunna erbjuda sina gäster en fantastisk produkt är det en förutsättning att det finns en ren och hållbar marin planet.

Förståelsen för att ta hand om miljön och att bevara våra hav, inte bara för kryssningsindustrin utan också för planeten är en viktig del av rederiets arbete. Med strikta säkerhet-, hälso- och miljöförordningar säkerställer de att inga felsteg görs i känsliga områden på vår jord. Att bevara haven och att skydda miljön är ett kärnämne i företagets kultur.

Rederiets flotta har många av de mest innovativa miljövänliga tekniska lösningarna och deras mål är att möta och överträffa alla internationella och nationella regler, inklusive de som satts av MARPOL, USAs kust bevakning (USCG) och U.S. Enviromental Protection Agency (EPA). Norwegian Cruise Line är också ISO 14001 certifierade för Miljövänliga system. Denna prestation är ett erkännande på att Norwegian Cruise Line har ett grundläggande miljötänk och att de gör allt de kan för att minska miljöutsläpp och samtidigt öka effektiviteten ombord.

Utvalda delar i Norwegian Cruise Lines hållbarhetsarbete är:

Vattensparande funktioner och förvaltning - Rederiet har fokuserat arbetet på att öka vattenproduktionen ombord, det gör de med ett sofistikerat reningsverk som använder havsvatten som källa vilket i sin tur minskar behovet av att bunkra dricksvatten. Just detta blir extra viktigt i länder där man har en begränsad mängd vatten.

Avfallsbegränsning - Sophantering sker enligt nationella och internationella regler och föreskrifter. Man har nolltolerans i frågan om att slänga saker överbord. Avfall reduceras genom återanvändning och återvinning med tydliga riktmärken som fungerar som en måttstock för att mäta minimeringen av skräp.

Landström - Just nu har 5 fartyg utrustats med att kunna använda landström på de destinationer som erbjuder det.

Utsläpp - En innovativ teknik som fartygen använder för att minska avgasutsläppen är EGCS (Exhaust Gas Cleaning System). Denna teknik minskar mängden svaveloxid och partikelformigt material som emitteras från fartyget genom att rengöra eller skrubba utsläppen innan de släpps ut.

Energibesparing - Ett arbete har startats att byta ut belysningen ombord på fartygen mot LED belysning.

Nya Norwegian Bliss i Alaska & Mexikanska Rivieran

Norwegian Bliss sjösattes 2018 och byggdes att vara perfekt för att kryssa i Alaska. Ombord finns stora fina lounger med panoramafönster. Du kan sitta inomhus i sköna soffor och se ut på den fantastiska naturen som vi seglar förbi.

Hitta din kryssning med Norwegian Bliss här

Unik kryssning runt Hawaii

Norwegian Cruise Line har en unik kryssning som startar i Honolulu, Hawaii som under en vecka tar dig till sex olika platser på 4 av de största öarna i Hawaii.

Hitta och boka din Hawaiikryssning här

Aktuella kampanjer

Här hittar du Norwegian Cruise Lines alla aktuella kampanjer.
Hitta din drömkryssning i Norwegian Cruise Lines breda utbud av kryssningar.

Till Norwegian Cruise Lines aktuella kampanjer