MSC Cruises

MSC Cruises

MSC Cruises är ett branschledande företag som tar ett stort ansvar för närmiljön där företaget är verksamt. MSC Cruises arbetar för att skydda det marina ekosystemet och värnar om passagerarnas och personalens hälsa och säkerhet.

Som en del i åtagandet att värna om haven var MSC Cruises ett av de första kryssningsrederierna att frivilligt minska utsläppen i hamnar till nivåer långt under de lagstadgade miniminivåerna. För att ytterligare anamma idéerna från Corporate Social Responsibility* startade MSC Cruises ett viktigt samarbete med UNICEF 2009 med projektet Get On Board For Children som arbetar med utsatta barn och ungdomar i 126 städer och stadsdelar i Brasilien och hjälper dem att få en bra utbildning. I slutet av 2013 hade nära tre miljoner euro samlats in till detta projekt. Samarbetet förnyades i början av 2014, den här gången för att ge stöd åt UNICEF:s arbete mot hungersnöd och undernäring bland barn i utvecklingsländer och under nödlägen.

MSC Cruises har belönats med många priser och certifieringar. 2013 gjorde internationella certifieringsorganet Bureau Veritas MSC Cruises till det första företag som fick ta emot priset ”7 Golden Pearls” för sitt miljöarbete med fartygen i Fantasia-klassen. Den unika utmärkelsen består av klassbeteckningen Cleanship 2 för avancerade behandlingsystem för luft, vatten och avfall, liksom den nya certifieringen ISO 50001 för den högsta standarden av energieffektivitet, ISO 14001 för miljö, ISO 22000 för livsmedelshantering och OHSAS 18001 för hälsa och säkerhet. Med MSC Preziosa, MSC Divina och MSC Splendida har rederiet också lyckats uppfylla de strikta riktlinjerna som krävs i Bureau Veritas frivilliga energieffektivitetsprogram Energy Efficient Design. Kvaliteten och säkerheten kring alla delar av företagets livsmedelshantering, både iland och ombord, har också blivit officiellt erkänt genom certifieringarna ISO 9001 och ISO 22000.

Utvalda delar i MSC Cruises miljöarbete är:

Plastic Reduction Program - Målsättningen är att innan april 2019 ska ett stort antal engångsplastartiklar bort från fartygen och ska istället ersättas med miljövänliga lösningar. T.ex. finns inga plastsugrör ombord.

Minskat matsvinn - Med hjälp av gästernas profil kan man beräkna förbrukningen av alla råvaror till våra kryssningar.

Sopsortering - Glas, metall, papper m.m. källsorteras ombord och lämnas av iland.

Scrubbers avgasrening - Sedan 2017 har alla nya fartyg Scrubbers för avgasrening i sina motorer. Innan 2020 ska även alla äldre fartyg få scrubbers implementerade med den här miljötekniken. En scrubber tar bort farliga partiklar och gaser innan det når vårt ekosystem.

Energisnåla system - Ombord används ett urval av innovativa energisparande tekniker som exempelvis optimering av luftkonditioneringen och automatisk värmereglering i hytterna. 

UNICEF - Det är ett mångårigt och långtgående samarbete med hjälporganisationen. Med hjälp av gäster ombord på fartygen under bara 2017 bidrog rederiet med 8 miljoner euro till Unicefs hjälparbete i olika delar av världen.

LNG - Just nu har MSC beställt 6 nya fartyg som kommer att drivas med flytande naturgas, dessa fartyg kommer också att utrustas med en ny generations vattenreningssystem.

* Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att ett företag ska ta sitt ansvar för hur deras verksamhet påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

MSC Cruises kryssningar över hela världen

MSC Cruises kryssar över större delen av världen och har även kryssningar jorden runt.

Hitta din kryssning med MSC Cruises här

Aktuella kampanjer

Här hittar du MSC Cruises alla aktuella kampanjer.
Hitta din drömkryssning i MSC Cruises breda utbud av kryssningar.

Till MSC Cruises aktuella kampanjer