Hurtigruten

Hurtigruten anser att ett miljöarbete även är ett samhällsansvar och företaget genomsyras av en vilja och ett arbete för att lämna så små fotspår och avtryck som möjligt efter sig.

Den moderna människan har en stark reslust och att det ingår i livsstilen att resa, har en stor effekt på vår miljö. Hurtigruten har som ambition att bli störst på expeditionskryssningar, det medför också ett stort ansvar: att värna om naturen och miljön längs resan. Hurtigruten seglar till unika områden, där naturen inte bara är unik utan också känslig. Hurtigruten tar ansvar och är väl medveten om att varje resa lämnar något form av spår på miljön. Det kan innebära spår på resmålet, djurlivet eller dess invånare.

Hurtigruten strävar därför efter att göra så små avtryck som möjligt, att minimera verksamhets eventuella negativa effekter. Det kan man göra genom att tillföra något till destinationerna och platserna som besöks, men också genom att stärka miljöinitiativet och att bedriva en ansvarsfull och hållbar verksamhet. Med siktet inställt på att bli världsledande på hållbara upptäcktsresor i arktiska farvatten blir uppgiften än viktigare. Alla gäster ombord och andra intressenter ska kunna se och ta del av Hurtigrutens strävan efter miljöskydd och hållbar verksamhet, både ombord och iland.

Hurtigruten önskar minimera påverkan på miljön

20 energibesparande åtgärder har införts sedan 2009, som direkt har bidragit till att minska flottans årliga utsläpp av NOx med 370 ton och av CO2 med nästan 13 000 ton. Detta är ett kontinuerligt arbete av nya projekt som planeras för att minska utsläppen ytterligare.

Hurtigruten bidrar till resmålet

Hurtigruten planerar för och handlar lokalt, man köper till exempel tjänster som exempelvis utflyktsarrangemang av lokala företag. På så vis kan man vara med och bidra till människornas levebröd i de små kustsamhällena. Hurtigruten arbetar för att göra något bra för de hamnar/städer/platser man besöker, genom insatser för människor, miljö och säkerhet. Inköp sker lokalt, man respekterar traditioner och värdesätter samarbetet med de människor och samhällen som välkomnar Hurtigrutens gäster, både längs den norska kusten och i de arktiska områdena.

Meningsfulla resor – The Hurtigruten Foundation

Som ett led i ett hållbart miljöarbete har Hurtigruten stiftat The Hurtigruten Foundation för att se till att kommande generationer kan få uppleva lika meningsfulla resor som de som reser idag. The Hurtigruten Foundation ökar medvetenheten om möjligheter och problem som finns i områden som besöks, och samlar in pengar för att ta vara på, respektive avhjälpa dessa.

Bland annat har man ombord genomfört auktioner, som i sig har bidragit till världens kanske mest ambitiösa projekt för återställande av livsmiljöer: Sydgeorgien, skydd av albatrossen samt underhåll av forskningsstationer på Antarktis. Hurtigruten stödjer flera lokala initiativ som t.ex. Clean up Svalbard och Association of Greenlandic Children.

Ny teknik, nya fartyg

Nu byggs tre helt nya expeditionsfartyg, utrustat med den senaste hybridtekniken för ett hållbart resande. Längs norska kusten, med start 2018 görs en miljardsatsning på grön teknik. Som första kryssningsrederiet i världen kommer Hurtigruten att använda biogas framställd av bland annat avfall från fiskeindustrin för att driva fartygen.

Slutar med onödig engångsplast

Som första rederi i Norge tar Hurtigruten bort all onödig engångsplast. Sugrör, engångsglas och rörpinnar till drinken är ett exempel på onödig plast.

Fakta är att varje år dumpas 8 millioner plast i havet. Det är 15 ton i minuten – dygnet runt. Målet är att bli världens första platsfria rederi.

Norges kust

Res med något av Hurtigrutens fina fartyg längs norska kusten. Upptäck skillnaderna i naturen längs den 240 mil långa kuststräckan.

Läs mer om Hurtigrutens resor längs Norges kust här

Svalbard

Hurtigruten tar dig till eller runt ögruppen Svalbard som ligger 80 mil norr om den nordligaste punkten på norska fastlandet.

Läs om kryssningar till Svalbard här

Antarktis

Hurtigruten tar dig till världens ände. Upplev isen och djurlivet på Antarktis med duktiga och erfarna expeditionsteam ombord på fartyget.

Läs mer om resor till Antarktis här