Costa Cruises

För Costa Cruises är hållbarhet en integrerad del av företagets kultur. Den grundläggande strategin är att se på hållbarhet som en helhet i företaget och inte bara ett sätt att ta turister från punkt a till b och tjäna pengar på det.

Costa Crociere S.p.A Group har 2 rederier under sin paraplyorganisation, Costa Cruises och Aida Cruises. De är den ledande aktören för kryssningar i Europa och Asien. Företaget främjar en affärsmodell där hållbar utveckling och skapande står i fokus. Costa Cruises är fast beslutet om att göra ett konkret bidrag till att bevara de resurser som finns för kommande generationer. Bevarandet av den marina miljön och dess underverk är av högsta prioritet.

Att jobba öppet och etiskt är en av pelarna för hållbar utveckling. Man engagerar sig i arbetet för mänskliga rättigheter med särskild hänsyn till just detta och i enlighet med ”Modern Slavery Act 2015” så kontrollerar man noga att inga företag rederierna samarbetar med utnyttjar barn eller har personal som tvångsarbetar. Rederiet uttrycker starkt sin avsikt att följa och stödja lagar och förordningar som är relevanta för slaveri och människohandel. Rederiet förväntar sig också att alla deras medarbetare och återförsäljare följer dessa regler.

Utvalda delar i Costa Cruises hållbarhetsarbete:

Garanterad säkerhet ombord - Man vill maximera åtagandet om gästers och besättningens säkerhet ombord. Här är det också en högre uppförandekod än vad som anges i internationella regler och tillsynskrav.

Man vill minimera miljöpåverkan på olika destinationer och miljön - Man vill öka energipåverkan och minska koldioxiden från bränsleutsläppen med 25% genom att rationalisera och optimera rutterna. Man vill förbättra utvecklingen av återvinningsprojekt. Ombord på fartygen råder 100% sopsortering.

Skydda jordens biologiska mångfald och olika ekosystem - Att skydda vår miljö i områden som besöks.

Engagera gästerna ombord att förstå hållbarhet - Hållbarhet är viktigt att alla tar del av och vet vad det handlar om. Se till att resenärer förstår och respekterar kulturen i andra länder.

Prioritera lokala råvaror och återförsäljare - Med sitt nyaste flaggskepp Costa Smeralda har rederiet ett gediget matsvinnsprogram. Man har t.ex börjat leverera överskott av mat till hemlösa på vissa av destinationerna som man besöker.

Bidra till att skapa en bättre ekonomisk situation i områden som besöks - Här andvänder man ofta de lokala hamnarna och jobbar tillsammans för att skapa ett större värde och mer arbetskraft.

Belönar nytänk - Rederiet uppmuntrar till nytänk inom hållbarhet. Just nu designas nya fartyg med ett stort focus på miljötänk och avancerade drivmedelsteknik. 2 nya fartyg är just nu beställda som kommer att drivas med LNG.

4GOODFOOD - Matsvinnet ska halveras senast 2020. Man har även ett samarbete med lokala hjälporganisationer och skänker överbliven mat från restaurangerna ombord till härbärgen i flera städer där fartygen lägger till.

LNG-fartyget Costa Smeralda

Ett av världens första kryssningsfartyg som drivs med LNG (Liquid Natural Gas). 

Koldioxidutsläppen minskar med 25%
Kväveutsläppen minskar med 80%
LNG är HELT fritt från svavel och partiklar

Hitta din kryssning med Costa Smeralda här

Kryssningar över hela världen

Costa Cruises har kryssningar till underbara platser och storslagna städer.

Hitta din kryssning i Costa Cruises breda utbud här

Aktuella kampanjer

Här hittar du Costa Cruises alla aktuella kampanjer.
Hitta din drömkryssning i Costa Cruises breda utbud av kryssningar.

Till Costa Cruises aktuella kampanjer