Sammanfattning – hur behandlar Bengt-Martins dina personuppgifter?

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig som konsument.

I policyn förklarar vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Sammanfattningsvis behandlar vi följande personuppgifter framförallt för följande övergripande syften:

* Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal, t.ex. beställning av en resa, boende, evenemang eller annan tjänst.

* Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla viss information om dina särskilda reseönskemål relaterat till personliga preferenser och din hälsa som vi får från dig med främsta syftet att säkerställa att du kan resa och att du inte serveras mat eller tilldelas ett boende som inte passar dig.

* Om du samtyckt till det eller om du gjort en beställning och inte tackat nej till det kommer vi även behandla dina personuppgifter i syfte att skicka dig relevant och för dig och ditt resmål anpassad marknadsföring, t.ex. restips, rekommendationer och nyhetsbrev. Du kan alltid tacka nej till sådan marknadsföring och information.

* Vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster, produkter och system och kan t.ex. komma att behandla dina personuppgifter i samband med marknadsoch/ eller opinionsundersökningar, för att du ska kunna recensera och betygsätta din resa samt för att hantera dina svar och sammanställa och analysera statistik av de svar vi får.

* Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att hjälpa dig i särskilda situationer. Detta innebär t.ex. att vi kan erbjuda dig en tjänst för att du ska få hjälp att ansöka om ersättning om ditt flyg blir försenat, hjälp att ansöka om RUT-avdrag för slutstädning av hyrd stuga, samt aktivt arbeta för att du och andra inte ska utsättas för bedrägerier.

Ovan anges endast exempel på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vill du ha mer information eller vill du lämna ett klagomål mot hur vi behandlar dina personuppgifter? Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, som rätten att invända mot viss behandling och att få information om hur vi behandlar din information. Du kan läsa mer om dessa rättigheter och detaljerad information om hur vi behandlar dina

personuppgifter genom att klicka här.