Pass, Visum & Vaccination

Pass

Först och främst, kontrollera att passet är giltigt. När du ska resa på kryssning måste ditt pass alltid vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum, oavsett destination. Tänk också på att du måste ha med dig passet även om du flyger inom EU. Pass med foto krävs även för spädbarn. Kompletta, giltiga handlingar såsom pass, ev. dokument och inresetillstånd måste även kunna uppvisas vid ombordstigning om så krävs. Ta reda på vad som gäller för just dig och din resa via UD och respektive lands ambassad.

Visum

För svenska medborgare och för utländska medborgare bosatta i Sverige, gäller ibland speciella visumbestämmelser för inresa i andra länder. Svensk medborgare av utländskt ursprung har i vissa fall inte automatisk inreserätt i ett land. För upplysningar, kontakta respektive lands ambassad.

Turistvisum krävs för Skandinaviska medborgare när de kryssar från Dubai. Visumet tillhandahålles vid ankomst till flygplatsen i Förenade Arabemiraten. Observera att ditt pass måste vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
 

Viktig information vid resa till/från/via och inom USA

Vid resa till USA är det många omfattande säkerhetskontroller och vi rekommenderar därför alla att vara i mycket god tid på flygplatsen inför resan. Minst 3 timmar rekommenderas av bl.a. SAS.
Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Inresetillstånd har tidigare ansöks via ett dokument som fyllts i ombord på planet men detta ska nu göras elektroniskt via en webbsida - läs under ESTA. Dessutom måste resebyrån lägga in en Secure Flight rad med information om resenärens namn enligt passet, kön och födelsedata innan flygbiljetterna tas ut. OBS att fr.o.m 1 april 2016 krävs att alla resenärer måste ha ett biometriskt, maskinläsbart pass vid inresa till landet.
 

ESTA

ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver ordinarie visum måste själv kontrollera nödvändiga formaliteter. 
Varje resenär ansvarar själv för att lämna uppgifter via ESTA, absolut senast 72 timmar före avresa. ESTA gäller sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle ni byta pass måste ny ESTA-ansökan göras. ESTA-ansökan kostar ca. 21 USD/person, kortbetalning vid ansökan.

Denna anmälan ersätter framöver immigrationsblanketten som delas ut på flyget (fortfarande kan dock blanketten delas ut ombord och i så fall skall den fyllas i). Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje inresa. Googla inte utan använd nedanstående webbadress. Det finns flera sajter som tar betalt för att vidarebefordra ESTA-ansökan.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Följande gäller för en ESTA-ansökan: 
• En godkänd ESTA ansökan ger tillstånd att resa till USA dock inte automatiskt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd erhålls som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst. 
• Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver istället en visumansökan göras. 
• Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan. 
• Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ansökan göras. 
* Tänk på att en ESTA-ansökan krävs även om man reser via USA vidare till ett annat land!  

Visum krävs även för svenska medborgare vid inresa till bland annat Vietnam, Kenya, Tanzania, Kina, Australien och Indien. Resenären är själv ansvarig att ta reda på och skaffa visum till de länder som kräver det. Läs mer på Comet Consular Service.
 

Secure Flight Information

För den som ska resa till/från/via/inom USA är det nödvändigt att lämna vissa uppgifter i god tid innan avresan. Cruise Market måste lägga in viss information på en Secure Flight rad med uppgifter om varje resenär, alla namn enligt passet, kön och födelsedata innan flygbiljetterna tas ut. Flygbolaget måste i sin tur meddela de amerikanska myndigheterna med informationen senast 72 innan avresa. Följande gäller:

När du bokat din flygresa på Cruise Market över telefon eller mail så skall du lämna uppgifterna till oss snarast, dock minst 35 dagar före avresa, alternativt inom 3 dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Flygbolagen måste rapportera Secure flight informationen senast 72 timmar innan avresa till de Amerikanska myndigheterna. Det är resenärens ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas Cruise Market i tid.

Informationsplikt 
• resenärens första adress under vistelsen i USA (gata, nummer, postkod, stad, delstat eller fullständig hotelladress) 
• resenärens hemland 
• avrese- och ankomstflygplats 
• information om eventuell transit om resan fortsätter med flyg i USA eller vidare till annat land 
• namn på kryssningsfartyg och embarkeringshamn när resan fortsätter med kryssning 
• namn och adress på hyrbilsföretag om resan fortsätter med hyrbil
 

Vaccination

Ett besök vid en vaccinationscentral är ett sätt att förebygga sjukdom under och efter din semester. Här får du träffa personal som kan hjälpa dig med det vaccinationsskydd och de reseråd som just du behöver inför din resa.

Ett bra grundskydd (stelkramp, difteri och polio) bör alla svenskar ha oavsett vart man planerar att resa. Till resor utanför Europa är det viktigt med vaccination mot Hepatit A / epidemisk gulsot. Övriga vaccinationer och andra rekommendationer (t ex. malariaprofylax) är beroende av resans längd, typ av resmål och tidigare vaccinationer. Tänk på att se över ditt vaccinationsskydd i god tid!
 

Föräldramedgivande vid resa med barn.

Flera länder i världen kräver att om barn reser ensamma med vuxna som inte är deras vårdnadshavare, eller med bara en förälder, att man har med sig ytterligare en handling som ger dem rätt att resa. Detta intyg ska undertecknats av föräldrarna, den andra föräldern eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Vissa länder kräver det alltid, andra länder kan kräva det vid tvivel eller osäkerhet.
Läs mer här : https://utrikeskansliet.se/intyg-resa-med-barn/

UD:s rekommendationer

Cruise Market följer alltid UD:s rese-rekommendationer.