Hälso- och säkerhetsarbete ombord

Kryssningsbranschen har många års erfarenhet av gediget hälso- och säkerhetsarbete. På samtliga fartyg jobbar man hårt för att hämma sjukdomsutbrott ombord. Det som de flesta resort och hotell nu måste lära sig om att hindra smitto- och bakteriespridning är något som vår bransch har jobbat med länge. Nu utökar man detta arbete!

Onlinetjänster för bokning av utflykter, incheckning m.m.
För att minimera interaktionerna mellan besättning och gäster så satsar rederierna mer än någonsin på digitala lösningar för utflyktsbokning, online incheckning m.m. Samtliga gäster får innan avresa fylla i ett obligatoriskt hälsoformulär för att garantera att man är frisk - detta formulär är numera också digitalt så som incheckningen också är digital. 
 

Säkerhetsåtgärder i terminaler vid kryssningsstopp
Viktiga säkerhetsföreskrifter måste följas i terminaler vid ombordstigning på ditt fartyg. Bl.a. så skannar många rederier sina gäster innan ombordstigning för att se att gästers kroppstemperatur inte överstiger tillåten gräns. Många rederier kräver också att ansiktsmask måste användas i terminaler och ombord på offentliga platser där många samlas samtidigt. Man får en tid av rederiet för incheckning som är viktig att hålla.
 

Social distansering
För att minimera gästers fysiska interaktioner och förstärka den sociala distanseringen så har man ombord på de flesta fartyg infört en reducerad kapacitet av passagerare per kryssningsavgång. Man har även infört en reducerad kapacitet samt utökat kontrollerna av underhållningslokaler så som biografer, teatrar, spa-områden m.m. Hos många rederier behöver man numera boka tid i teatern.
 

Sanering av allmänna ytor och hytter
Alla fartyg kommer att följa stränga hygienföreskrifter ombord som är baserade på hygienstandard från WHO. Föreskrifterna inkluderar bland annat följande:
- Rengöring och sanering av allmänna utrymmen och ytskikt flera gånger dagligen. Toaletter och badrum saneras ännu mer frekvent.
- Mycket effektiva rengöringsmedel och desinfektionsmedel kommer att användas på alla ytor och möbler
- Samtliga hytter kommer att genomgå en antiviral desinfektionsbehandling innan gäster får tillgång till dem. Hytterna rengörs och desinficeras därefter dagligen. 
 

Säkerhetsutrustning
Säkerhetsutrustning kommer att erbjudas både ombord och vid kryssningsstopp för både besättning och gäster.
- Handsprit kommer att finnas tillgänglig vid terminalen och i alla huvudområden på fartyget hela tiden. Dessutom finns masker och handskar tillgängliga på begäran under kryssningens gång.
- All besättning kommer att vara utrustade med nödvändig skyddsutrustning för att utföra sitt arbete med att upprätthålla högsta möjliga hygienstandard.
- Säkerhet under utflykter: bussar saneras efter varje användning och social distansering garanteras av en reducerad kapacitet resenärer. Reseguiderna använder skyddsmasker.
 

Säkerhetsåtgärder för besättningen ombord
Säkerhetsprotokollen som besättningen måste följa har skärpts ytterligare. Personalen ombord måste utföra kroppstemperaturscreening före och efter varje skift. Speciell personalutbildning kommer att utföras för att garantera efterlevnaden av säkerhetsprotokoll och praxis i enlighet med gällande hälsoregler.
 

Säkerhet i restauranger
Restauranger och matserveringar kommer att anpassas till den nuvarande situationen med ytterligare förstärkning av säkerhets- och kontrollåtgärder.
- Utrymmet mellan platserna vid borden och mellan själva borden har utformats för att gästerna ska kunna äta  tryggt, dessutom kommer åtkomst till huvudrestaurangerna att styras och kontrolleras för att undvika större sammankomster.
- Endast bordsservering kommer att finnas tillgängligt för mat- och dryckesservering, serverat av vår restaurangpersonal.
- Som alltid kommer de striktaste säkerhetsprotokollen vid livsmedelshantering att tillämpas.
 

Medicinsk hjälp ombord och vid stopp
De flesta rederier erbjuder fartyg som är utrustade med en läkarstation bestående av kvalificerade och erfarna läkare och sjuksköterskor. Dessa uppdateras kontinuerligt om protokoll, restriktioner och hälso-standarder för att motverka spridningen av COVID-19.