Kryssning - Rökning

Generellt gäller att rökning är förbjuden i samtliga hytter och på balkonger. 
Alla fartyg har områden där rökning är tillåten. 

Det är förbjudet att kasta fimpar/cigaretter över bord.