LADDAR RESULTAT
Kontakta våra kryssningsspecialister 054-10 24 50

Vi hjälper dig hitta rätt kryssning!

Vi hjälper dig att utforma resan precis efter dina önskemål.

...eller fyll i vårt formulär kryssningsförfrågan så hjälper vi dig hitta rätt kryssning. Klicka här.

HITTA DIN KRYSSNING HÄR

Rensa val

Vi kan inte hitta en kryssning som matchar dina val.

Ändra dina val eller klicka på (X) för att ta bort något val.

Vill du ha hjälp att hitta din drömkryssning så finns våra kryssningsexpereter redo att hjälpa dig.
Ring 054-10 24 50 eller skicka ett mail på info@cruisemarket.se.

Du kan även besöka oss vi finns i
Karlstad på Hamngatan 26 - Stockholm på Sveavägen 16

 • {{puff.title}}

  {{puff.Name}}

  {{puff.SmallDescription}}

  {{puff.FormattedDateAndMonth}}, {{puff.FormattedDays}}{{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.FormattedPrice}}{{puff.FormattedCruisePlusFlightPrice}} /hytt /pers

  {{puff.Name}}

  {{puff.FullDescription}}

  {{puff.SmallCruisePromoShipName}}
  {{puff.FormattedDays}} • {{puff.FormattedDate}} •
  Kryssning {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.FormattedPrice}}

  Flyg & Kryssning {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.FormattedCruisePlusFlightPrice}}

  1. {{stop.StopName}}

  {{puff.greetingtext}}

  {{puff.title}}

  {{puff.FormattedDay}}
  {{puff.FormattedMonthYear}}
  {{puff.Destination}}

  {{puff.SourcePlace}}

  {{puff.CruiseLineName}}

  {{puff.CruiseLineType}}

  {{puff.ShortFromStringConst}} {{puff.FormattedPrice}}{{puff.FormattedCruisePlusFlightPrice}}
  /hytt /pers
  Mer  
Visa fler {{result.productsCount}}/{{result.totalcount}}

Särskilda resevillkor - Floridas hjärta 


Anmälningsavgiften är 20 % av resans pris och ska betalas inom 7 dagar från bokad resa. 
Slutlikviden ska vara Bengt-Martins/Cruisemarket tillhanda senast 90 dagar innan avresa. 

Vid bokning/anmälan uppges samtliga namn, exakt med namn/stavning i passet. Använd alltid första namnet i passet oavsett tilltalsnamn vid bokning. Alla efternamn ska vara registrerade i bokningen. I annat fall kan du nekas att stiga ombord på flyget/kryssningen.
För svenska medborgare krävs giltigt svensk pass som är elektroniskt läsbart. Inga provisoriska pass accepteras. Passet ska vara giltligt minst 6 månder efter avslutad kryssning. Resenärer av annan nationalitet än svensk bör kontrollera vad som gäller med Amerikanska Ambassaden.

ESTA
Resenärens namn i ESTA-ansökan måste överensstämma exakt med namn i passet. Ansökan kan göras hur tidigt som helst, men senast 72 timmar före avresa till USA. Vår rekommendation är att Ni gör ansökan senast 3 veckor innan avresan. Kostnaden är USD 14/person (ingår ej i resans pris)
Resenären ansvarar själv för att de gjort ESTA-ansökan och att du har en fullgod reseförsäkring
För inresa till USA gäller att man måste ansöka och betala inresetillstånd via ESTA:s webbplats: http://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
Avbokningsregler för avgång 09 november 2016

Avbokningsvillkor/regler
Fram till 11 juni 2016
-    Avbokning kan ske mot en avgift av SEK 2300: -/person.
12 juni till 08 augusti
-    Avbokning kan ske mot en avgift av SEK 4600: -/person.
09 augusti och fram till avresa
-    Samtliga avbokningar debiteras med resans fulla pris.

Övriga utflykter – Kryssningen
Vi rekommenderar att förboka övriga utflykter under kryssningen som kan vara av intresse då det är begränsat antal platser. Bokas hos Cruisemarket senast 60 dagar innan avresa.

Namnrapportering 
Observera att namnen måste överensstämma med stavningen i passen hos resenärerna. Bengt-Martins/Cruisemarket ansvarar ej för ev. Konsekvenser av felaktigt lämnade namnuppgifter.

Övrigt
Exakt tid och plats för samling meddelas cirka två veckor före avresa. 

Bengt-Martins/Cruisemarket tillhör Resia Travel Group och är ett stabilt företag med högsta kreditvärdighet som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF). Genom vårt medlemskap i SRF kan ni vara försäkrade om att Bengt-Martins/Cruisemarket ställer erforderliga garantier till Kammarkollegiet. Det gör att ni som kund alltid är skyddade enligt Resegarantilagen mot följande händelser om ni bokar en "Paketresa" (enligt definition i paketreselagen) hos Bengt-Martins/Cruisemarket.
1. Kostnader för inställd resa som uppkommer på grund av konkurs hos ett flygbolag eller en annan underleverantör
till Bengt-Martins/Cruisemarket.
2. Kostnader för inställd resa som uppkommer på grund av naturkatastrof, strejk eller annan ingripande s.k. force
majeure-händelse.

Prisjustering
Priset baserar sig på att minimum 25 personer deltager enligt program ovan. Vid lägre antal förbehåller Bengt-Martins/Cruisemarket sig rätten att justera priset. Gällande priser och valutakurser per dagens datum ligger till grund för vår kalkyl. Vid avvikelser i valutakurs förbehåller sig Bengt-Martins/Cruisemarket rätten att justera priset.

Ansvar
Bengt-Martins/Cruisemarket friskriver sig från ansvar enligt paketreselagen för kostnader eller ändringar i program som drabbar resenären, som kan komma att uppstå på grund av omständigheter utanför vår kontroll t ex ”Force Majeure”,
tidtabellförändringar, nya flygskatter, bränsletillägg e t c.

Force majeure
Bengt-Martins/Cruisemarket ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Bengt-Martins/Cruisemarket kontroll. Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Bengt-Martins/Cruisemarket rätt att häva avtalet. Den enskilde resenären äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd.

Friskrivning
Bengt-Martins/Cruisemarket ansvarar inte för skada som drabbar enskild Resenär och som beror på förhållande utanför
Bengt-Martins/Cruisemarket kontroll. Inte heller ansvarar Bengt-Martins/Cruisemarket för eventuella skador som beror på underleverantör som Bengt-Martins/Cruisemarket anlitat för att utföra tjänst som ingår i Paketresearrangemanget, såsom t ex inställda eller försenade flyg. Den enskilde Resenärens eventuella anspråk skall i sådant fall riktas direkt mot berörd underleverantör.

Kundens och Resenärens ansvar
Den enskilde resenären ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken form denna erhålls (fax, e-post eller på annat sätt) avseende Paketresearrangemanget, kontrollera samtliga uppgifter i dokumentationen. Om någon uppgift skulle vara felaktig skall detta omgående meddelas till Bengt-Martins/Cruisemarket. Den enskilde Resenären ansvarar själva för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv som krävs för Paketresearrangemanget.